U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Oplossingsgericht coachen

Is in een aantal opzichten totaal anders dan de meeste bekende coaching-aanpakken. 
Praten over problemen is is niet echt een taboe, maar bij oplossingsgericht coachen zoeken we niet naar oorzaken van problemen en proberen we evenmin een diagnose op te stellen.
In plaats daarvan helpt de coach, de coaché via vragen om doelen te stellen in termen van concrete positieve gewenste resultaten.

We werken niet-directief en hanteren een neutrale houding.
Dit wil zeggen dat we het uitgangspunt hanteren van het perspectief die voor de coahcee leidend is en blijft. 
Er worden socratische vragen gesteld die te typeren zijn als begripvol, maar onderzoekend.

De coach onderzoekt hoe de cliënt de situatie ziet, en helpt met de socratische vraagstelling verder te komen tot een steeds constructiever, bruikbaarder en realistischer perspectief.

Het oplossingsgericht coachen heeft als uitgaanspunt dat zijn coachee in staat is om zijn eigen doelen te kiezen en ook dat hij al beschikt over de oplossingen die nodig zijn om die doelen te bereiken.
Deze persoonlijk gerichte manier van werken laat zien dat coachee-geleidheide samenhangt met een positief resultaat van de coaching. Verder blijkt dat het mogelijk is coachee te helpen om te komen tot realistische en bruikbare manieren van denken en kijken zonder een confrontatie. 

 

De methode in de praktijk
Oplossingsgericht coachen wordt vooral toepast bij individuele coaching, conflicthantering- mediation,  teamcoaching en loopbaanbegeleiding.
De aanpak is blijkt bijzonder efficiënt bij personen die het probleem  -buiten zichzelf leggen-  en bij mensen die weinig gemotiveerd zijn voor de coaching.
Bij deze laatste categorie cliënten is het vaak zo dat het een ander, bijvoorbeeld hun leidinggevende, de initiatiefnemer is om tot het oplossingsgericht coaching over te gaan. 

Door aan te sluiten bij het perspectief van de betreffende coachee, en te onderzoeken wat de reden is om toch te komen, kan het gesprek vaak al snel nuttig zijn. Het doel van de verwijzer (bijvoorbeeld de leidinggevende) kan ook meegenomen worden via vragen als: “Waaraan zou je leidinggevende kunnen merken dat het nuttig is geweest dat we dit gesprek hebben gehad?” Bij coachee's die het probleem buiten zichzelf leggen, kunnen we socratische vragen stellen waardoor zij toch ontdekken hoe zij zelf invloed kunnen hebben op het verbeteren van de situatie.
De open vraag stelling, en het vertrouwen in de persoon werkt absoluut oplossingsgericht.


Voor meer informatie of een intake gesprek kunt u contact opnemen via het contactformulier